Solenergi – Marknaden som fortsätter skina

I denna första utgåva av Oaklins nyhetsbrev inom solenergi kommer vi att belysa de viktigaste trenderna som påverkar marknadsutvecklingen i Sverige. Vi tar även tempen på Soltech Energy, som är en av de aktörer som för närvarande driver den pågående marknadskonsolideringen. Dessutom ger vi en uppdatering av de senaste M&A-transaktionerna inom segmentet i Norden.

Solen som träffar jordens yta under 90 minuter räcker för att tillgodose hela världens energibehov under ett helt år. Det är en hisnande tanke men också något som kan driva förändring.  CHRISTER LARSSON, CHIEF M&A, SOLTECH ENERGY

I nyhetsbrevet kan du läsa om:

  • Marknadsöversikt – En översiktlig beskrivning av den svenska solenergimarknaden samt den marknadskonsolidering som just nu pågår.
  • Intervju med Soltechs Chief M&A Christer Larsson – Vi får bland annat Soltech Energys syn på marknaden och effekterna av COVID-19. Soltech Energy berättar även om sina förvärvsambitioner.
  • M&A-affärer i Norden – Ett urval av de senaste transaktionerna inom solenergisektorn i Norden.

Kontakta oss för mer information:

Portrait  3
Lars Gustafsson Stockholm, Sweden
Partner
View profile
Portrait chris
Christos Karabelas Stockholm, Sweden
Analyst
View profile

Ladda ner nyhetsbrevet här:

Related Industrial Machinery & Components articles