Oaklins agerar rådgivare till Hardford i samband med avyttringen av Hardford Brands AB till Pharmaxim AB

Oaklins Sweden agerar finansiell rådgivare till Hardford i samband med avyttringen av dotterbolaget Hardford Brands AB till Pharmaxim AB. Hardford Brands äger rättigheterna till de anrika varumärkena Salubrin, Gripen, Dialon och Jukon, samtliga med fokus på utveckling av behandlande och vårdande produkter för personligt bruk.

 

Hardford, grundat 1988 av Kent Widding Persson, var fram till det ägarskifte som ägde rum 2013 i och med nuvarande huvudägare och VD Johan Ståhls intåg i bolaget, en verksamhet med fokus på utveckling, tillverkning och marknadsföring av en portfölj av egna varumärken inom hudvårdssegmentet. Sedan dess har bolaget emellertid transformerats till en utvecklings- och produktionspartner för ledande varumärken inom kosmetik, hud-, hår- och kroppsvård. Avyttringen av bolagets varumärkesportfölj möjliggör därmed att fullt fokus nu kan läggas på kärnverksamheten.

 

Pharmaxim, som sedan 2018 ägs av Stockholmsbaserade industri- och handelsgruppen Bolagsgruppen Lotorp, tillverkar, säljer, distribuerar och marknadsför produkter inom hälsa, hygien, och skönhet – för människa och djur. Den operativa verksamheten i bolaget grundades 2004 genom ett förvärv från det globala läkemedelsbolaget Pfizer.

 

I och med transaktionen möjliggörs fullt fokus på Hardfords kärnverksamhet, samtidigt som

varumärkesportföljen i Pharmaxim får en långsiktig ägare med alla förutsättningar för att kunna realisera dess fulla potential.  

Vi har, sedan jag kom in som ägare och VD 2013, försökt avyttra våra varumärken för att möjliggöra fullt fokus på vår kärnverksamhet. Detta har skett i flera steg, och att nu ha fullbordat denna för Hardford strategiska transformation genom att hitta ett fint och långsiktigt hem för dessa varumärken är mycket tillfredsställande  Johan Ståhl, Huvudägare & VD, Hardford
Portrait
Nikolaos Karabelas Stockholm, Sweden
Partner
View profile
Portrait  1
Sven-Åke Lewin Stockholm, Sweden
Partner
View profile
Portrait
Alexander Ribrant Stockholm, Sweden
Analyst
View profile

Related Consumer & Retail articles