Oaklins går i bräschen för att skapa framtidens M&A

När den traditionella M&A-klienten förändrats avsevärt på senare år har branschen själv inte gått samma utveckling till mötes. På så vis har Oaklins satsat på att ta taktpinnen i området, detta genom ett unikt tillvägagångssätt och tydliga visioner.

– Vi såg snabbt en möjlighet att ta en stark position om vi jobbar på vårt sätt, och inte nödvändigtvis genom att göra det som alla andra gör, berättar Adel Koubaa, Managing Partner på Oaklins Sweden.

De går att tyda en tydlig trend kring M&A det senaste decenniet. Entreprenörer är inte längre lika emotionellt bundna till sina företag, och det blir allt vanligare att man som framgångsrik entreprenörer är med och bygger upp fler bolag under sin livstid. Adel Koubaa är Managing Partner på Oaklins Sweden berättar att många byråer lägger ett stort fokus på generationsskiftesbolag – ett av många områden där Oaklins sticker ut ur mängden.

– Vi bearbetar inte längre den typen av bolag proaktivt vid screenings. På köpsidan har vi representerat större svenska industriella aktörer som Nolato och Sandvik i ett stort antal transaktioner genom åren, och på så sätt byggt upp långvariga relationer. Vi vill kopiera den modellen till säljsidan där vi har byggt upp ett nätverk av serieentreprenörer, ofta verksamma inom tech, som vi idag har mer långvariga relationer med än vad som vanligtvis är fallet vid försäljning av generationsskiftesbolag, förklarar han.

Ett framgångsrikt 2020

Efter ett för många turbulent fjolår blev 2020 ett lyckosamt sådant för Oaklins med nio transaktioner, och anledningarna är flera. Sedan bolagets egna generationsskifte 2015 har de jobbat med tydligt fokus på säljsidan med entreprenörer, och har stärkt köpsidan med stora bolag.

– Det gav oss självförtroende, vilket gav god effekt 2018 och 2019. Det i sin tur innebar ett bra momentum när vi klev in i 2020. Vi hade interna diskussioner om alternativa intäktsströmmar när covid-19 slog in, men kände snabbt att det enda rätta för oss var att fortsätta på den inslagna vägen med ett tydligt fokus på entreprenörer på säljsidan och tilläggsförvärv åt större svenska koncerner på köpsidan, säger Adel Koubaa och fortsätter:

– Det fanns inte på kartan att ändra på vårt arbetssätt. Vi fick istället hålla oss nära våra klienter för att kunna stötta och hjälpa de entreprenörer som behövde, och fortfarande behöver stöd, under den här tuffa perioden.

Att våga satsa på sin unika strategi var även en vital del för att klara av krisen med bravur. Koubaa berättar att många tech-orienterade entreprenörsbolag har klarat sig bättre än många andra, och att det varit av stor vikt att inte fastna i traditionella strukturer. Under föregående år genomförde Oaklins två transaktioner helt virtuellt.

– Inte ett enda fysiskt möte. Det har tidigare setts som en ren och skär omöjlighet, men vi såg potentialen i det virtuella och satsade tidigt på det. Det blir lättare att ta möten när det sker digitalt, och det gäller att vända krisen till sin fördel. Men det blir också viktigare än någonsin att lyfta på luren för M&A är i slutändan väldigt relationsbaserat.

I den senaste processen tog Oaklins ett virtuellt kaffemöte med samtliga aktörer som var potentiella köpare – något som han förklarar inte hör till vanligheterna vid breda säljprocesser innan indikativa bud. 

– Vi vände på det; nu kunde vi bygga fler relationer och ta ännu fler möten.

Framtidens M&A

Adel Koubaa är helt övertygad om att nyckeln för att lyckas med framtidens M&A stavas genuina relationer. En god relation i nätverket kommer inte enbart rekommendera byrån i fråga till den som söker en, utan aktivt jobba för att de ska välja just dem. I förlängningen är det den typ av relation som kommer generera affärer.

– Är man genuint intresserad och har en god relation efter transaktionen är det ett framgångsrikt koncept, säger han och avslutar:

– Har man inte full tillit mellan varandra är det ytterst svårt att driva affärer. Det är när man har det som man på riktigt kan göra ett riktigt bra jobb.

Adel koubaa 0
Adel Koubaa Stockholm, Sweden
Managing Partner
View profile

About Oaklins

Oaklins is the world’s most experienced mid-market M&A advisor, with over 850 professionals globally and dedicated industry teams in more than 45 countries. We have closed 1,700 transactions in the past five years.

Related Company news articles