Oaklins agerar rådgivare till Fameco Group AB vid försäljningen av tradingverksamheten till tyska Keller & Kalmbach Group

Oaklins Sweden är stolta över att ha agerat rådgivare till ägarna av Fameco Group AB i samband med försäljningen av dess trading-verksamhet till Keller & Kalmbach i Tyskland.

Tradingverksamheten i Fameco Group är inriktad på försäljning av ”small parts” till ledande svenska tillverkningsföretag. Med “small parts” avses till exempel skruv, mutter, brickor och andra kritiska fästelement.  Fameco uttrycker sin affärside enligt följande: ”Fameco is a One Stop Shop with everything you need for the efficient assembly of high-quality products”. Fameco har under många år byggt upp en stark relation till flera av Sveriges mest välrenommerade tillverkningsföretag och hade 2019 en omsättning på cirka 200 mSEK.

Keller & Kalmbach, som har sitt huvudkontor i Munchen, är en ledande leverantör av fästelement till Tysk och Europeisk tillverkningsindustri. Bl.a. har Keller & Kalmbach omfattande leveranser till tysk bilindustri och verksamheten utförs baserat på ett full-servicekoncept och state-of-the-art logistiklösningar. Keller-Kalmbach har en omsättning på mer än 3 300 mSEK. Genom förvärvet av Fameco kommer Keller-Kalmbach att öka sina möjligheter att växa på den nordiska marknaden, t.ex. genom breddat sortiment och utvecklade logistiklösningar.

Vi som ägare till Fameco har under en tid sökt en ny partner till Fameco trading som kan öka bolagets möjligheter att lyckas på en starkt konkurrensutsatt marknad för fästelement till svensk ledande tillverkningsindustri. Oaklins har på ett mycket engagerat sätt medverkat till att identifiera och utvärdera nya långsiktiga och starka ägare till Fameco. Vi är övertygande att Keller & Kalmbach kommer vara just den ägare vi eftersökt Torbjörn Cardell, ägaransvarig i Fameco Holding AB
Denna transaktion har varit mycket intressant eftersom den inkluderat såväl strategiska, strukturella som finansiella frågeställningar. Genom långsiktigt arbete och ett gott samarbete med nuvarande ledning och ägare har vi hittat en klok industriell lösning som är bra för alla parter Sven Åke Lewin, Senior Partner hos Oaklins Sweden
Portrait  1
Sven-Åke Lewin Stockholm, Sweden
Partner
View profile

Liknande Industriella maskiner och komponenter artiklar