Photo of Odd Paulsen 

Odd Paulsen

Principal

Oaklins Norway

Sted Oslo, Norway
Epost o.paulsen@no.oaklins.com
Telefon +47 906 91 189

vCard

Odd er en av stifterne i Oaklins Norway. Han har bidratt til en betydelig del av firmaets mandater siden selskapet ble etablert i 1992. Med over 25 års erfaring som rådgiver innenfor nasjonale og internasjonale fusjoner, oppkjøp og salg av virksomheter, har Odd gjennomført et stort antall cross-border transaksjoner i mange ulike bransjer, for eksempel oljetjenester, byggematerialer, helse, næringsmiddel, TMT, DIY detaljhandel, skipsbygging og møbelbransjen. Odd har også vært involvert i mange restruktureringsprosjekter og har et sterkt nettverk hos beslutningstakere i den nordiske private equity bransjen. Velkjente klienter er blant annet Lifco med fire oppkjøp; TMC (marine compressors), Nessco (compressor services), Cenika (elektrisk utstyr) og Fiberworks (fiber technology), salg av Powertech (fiber infrastructure) til Broadnet (eiet av EQT), Face2Face (field marketing) til Explore Equity, og oppkjøpsprogram for IMS Group (marine equipment).