Photo of Trygve Graff-Wang 

Trygve Graff-Wang

Principal

Oaklins Norway

Sted Oslo, Norway
Epost t.graffwang@no.oaklins.com
Telefon +47 924 55 763

LinkedIn vCard

Trygve er senior partner i Oaklins Norway og en av stifterne av selskapet. Med over 30 års virke som rådgiver innenfor fusjoner, oppkjøp og salg av virksomheter, har Trygve betydelig erfaring innenfor bygg og anlegg, detaljhandel og konsument. Trygve har vært rådgiver for alle de største byggevarekjedene i Norge og leder Oaklins Norway’s byggevaregruppe. Velkjente klienter har f.eks. vært Byggmakker ved salg til Kesko, Mestergruppen AS ved salg til Ferd Capital og Byggmakker/Kesko ved oppkjøp av Skattum Handel og Gipling.

Pga. sin erfaring innenfor byggevarehandel er Trygve en benyttet foredragsholder ved bransjesamlinger. Trygve er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole.