Photo of Erik Faureng 

Erik Faureng

Partner

Oaklins Norway

Sted Oslo, Norway
Epost e.faureng@no.oaklins.com
Telefon +47 23 08 40 60
Mobil +47 922 02 084

LinkedIn vCard

Erik er Partner i Oaklins Norway. Han har betydelig erfaring innen Corporate Finance, hvor han har vært ansvarlig for og delaktig i et stort antall M&A og kapitalmarkedstransaksjoner innen en rekke industrier. Han har spesielt vært aktiv innen bransjer som IKT, fornybar energi, eiendom, havbruk samt bank & finans. Erik var ansvarlig for salget av IT konsulentselskapet Mesan AS til danske Netcompany AS, samt rådgiver til CapMan ved salget av InfoCare til Katalysator. Han var også ansvarlig for salget av Kjeller Vindteknikk AS til Norconsult, innen fornybar energi og infrastruktur markedet.

Erik har bakgrunn som Executive Director fra Alfred Berg, ABN Amro samt Royal Bank of Scotland. Han har vært involvert i en rekke norske og internasjonale M&A transaksjoner, emisjoner og børsintroduksjoner, både med private og noterte selskaper innen energi, havbruk, finansielle tjenester samt IKT og generell industri. Erik er siviløkonom fra Universitetet i Fribourg, samt en Master fra IMD, Sveits.