Gå til team

Martine Daasvand

Marketing Manager

Martine er kontor- og markedsansvarlig i Oaklins Norway. Hun har ansvaret for et bredt spekter av oppgaver som relaterer seg til backoffice og markedsføring. Martine har lang erfaring innen service og administrasjon, med ekstra fokus på kommunikasjon og detaljstyring.

Før Martine startet i Oaklins, var hun ansatt som administrativ koordinator i ISCO Group i nesten 10 år. Hun har studert markedsøkonomi ved Norges Handelshøyskole (i dag Handelshøyskolen BI).

 Martine Daasvand
Sted
Oslo, Norge

E-post
m.daasvand@no.oaklins.com

Telefon
+47 905 77 663