Photo of Sven-Åke Lewin 

Sven-Åke Lewin

Partner

Oaklins Sweden

Kontor: Stockholm, Sweden
Email: s.lewin@se.oaklins.com
Telefon: +46 8 459 82 40
Mobil: +46 70 645 47 00

vCard

Sven-Åke är Senior Partner på Oaklins Sweden. Han har mer än 30 års erfarenhet av kundrådgivning vid fusioner, förvärv och avyttringar. Hans viktigaste kompetensområden är inom sjukvården, mat & dryck och industriella tillverkningssektorer. Sven-Åke har också en lång erfarenhet av att företräda köpare i gränsöverskridande transaktioner. Nyligen stängda köp-mandat inkluderar franska företaget Naturex's förvärv av Swedish Oat Fiber och holländska ICT Group's förvärv av Additude i Sverige. Andra nya och anmärkningsvärda transaktioner innefattar avyttringen av Aleris primärvårds division.

Sven Åke började på företaget 2005 då det rådgivarföretag han själv grundade, Growth Factory, slogs samman med Oaklins Sweden. Dessförinnan var han aktiv i etableringen av Ernst & Young’s corporate finance praxis i Sverige, följt av en period med världsledande rådgivningsfirman CartaBoozAllenHamilton. På Bure Equity, en börsnoterad investeringsfirma, ledde Sven-Åke corporate finance avdelningen och senare investeringsteamet, med fokus på att förvärva och utveckla en grupp av ledande företag inom utbildningssektorer. Sven-Åke har en MSc i Business Administration and Economics.