Photo of Anders Ingler 

Anders Ingler

Partner

Oaklins Sweden

Kontor: Stockholm, Sweden
Email: a.ingler@se.oaklins.com
Telefon: +46 8 459 82 40
Mobil: +46 70 850 11 23

vCard

Anders grundade Oaklins Sweden, tidigare Avantus, 1999 och tjänstgjorde som Managing Partner fram till slutet av 2015 när han blev Senior Partner. Han har varit rådgivare vid ett antal M&A-transaktioner, såsom försäljningen av Enventus till Hoval, försäljningen av Scana Steel Söderfors till Applied Value Group, försäljningen av Långshyttan till Latour, försäljningen av Hedemora Anpassning till Permobil och Svea Ekonomis förvärv av delar i Accountor Sweden.

Efter att ha fullgjort sin kandidatexamen i företagsekonomi arbetade Anders som Business Controller, finansansvarig och divisionschef på Svenskt Stål, Boliden och Oriflame Group. I början av nittiotalet övergick Anders till nuvarande Swedbank i en inledande roll som rekonstruktör under den dåvarande finanskrisen och därefter som Senior Vice President Corporates med ansvar för medelstora företagsengagemang.