Photo of Michael Norris 

Michael Norris

Associate

Oaklins Sweden

Kontor: Stockholm, Sweden
Email: m.norris@se.oaklins.com
Telefon: +46 8 459 82 40
Mobil: +46 70 051 05 48

vCard

Michael är Associate på Oaklins Sweden. Han har varit involverad i flertalet transaktioner såsom Sandviks förvärv av USA-baserade Dura-Mill och Wetmore Tool & Engineering (via dotterbolagen Coromant och Dormer Pramet), avyttringen av Nolato Hertila till Essentra plc och försäljningen av VoltAir System till Volution Group plc.

Innan anställningen hos Oaklins Sweden 2016 arbetade Michael bland annat för svenska storbanken SEB. Han innehar en ekonomie kandidatexamen, inriktning företagsekonomi, från Stockholms Universitet samt en masterexamen i finansiering från Hult International Business School, London.