Privacy policy

Last updated: 24 May 2018

BEHANDLING AF PERSONDATA

Denne personoplysningsinformation beskriver hvilke persondata vi indsamler om dig, hvordan vi behandler personoplysninger og hvilke rettigheder du har som registreret.

DATAANSVARLIG

Oaklins Denmark A/S, CVR-nr: 87372111, Toldbodgade 31, 1253 København K, (Herefter benævnt ”Oaklins”) er dataansvarlig for dine personoplysninger. Når Oaklins behandler dine personoplysninger, er det vigtigt for os, at dine persondata opbevares sikkert og fortroligt.

FORMÅLET MED BEHANDLINGEN OG TYPER AF PERSONDATA

Formålet med behandlingen af personoplysninger er løbende at kunne informere om fremtidige muligheder/forventninger til køb og salg af virksomhed, at yde rådgivning i forbindelse med specifikke transaktioner samt at sikre opfyldelse af lovkrav mm.

Vi behandler udelukkende dine almindelige personoplysninger og vi behandler ikke følsomme personoplysninger. De oplysninger vi kan behandle om dig er, men ikke begrænset til: navn, adresse, e-mail, telefonnumre samt virksomhedsdata.

Dine persondata bliver ikke videregivet til tredjepart og de bliver ikke anvendt til brug for profilering.

DATAMINIMERING

Oaklins behandler persondata ud fra et princip om dataminimering, hvilket vil sige at de skal være tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til de formål, hvortil de behandles.

RET TIL INDSIGT

Som registreret har du ret til at få indsigt i de personoplysninger, som Oaklins behandler om dig.

RET TIL BERIGTIGELSE

Som registreret har du ret til at få urigtige persondata om dig selv berigtiget.

RET TIL SLETNING

Du har efter databeskyttelsesforordningen ret til at få persondata om dig selv slettet og kan anmode Oaklins herom. Oaklins har i så fald pligt til at slette persondata tidligere end tidspunktet for vores almindelige generelle periodiske sletningspolitik, medmindre behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

IP-ADRESSER OG BROWSERINDSTILLINGER

I forbindelse med besøg på Oaklins’ hjemmeside, registreres din computers anvendte IP-adresse og browserindstillinger.

NYHEDSBREVE

Er du tilmeldt Oaklins´ nyhedsbreve og ikke længere ønsker at modtage disse, kan du afmelde dig ved at anvende link i nyhedsbrevet eller ved at rette henvendelse til Oaklins på info@dk.oaklins.com.

HENVENDELSER

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af persondata, berigtigelse, ønsker at modtage den fulde persondatapolitik eller har spørgsmål i øvrigt, er du velkommen til at rette henvendelse til os: Oaklins Denmark A/S, Toldbodgade 31, 1253 København K, T: 3343 6000, E: info@dk.oaklins.com, W: www.oaklins.com.

DATATILSYNET

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet over Oaklins’ indsamling og behandling af dine persondata. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk