Bridgehead blir Oaklins Norway – åpner verden for sine oppdragsgivere

I disse dager blir Bridgehead til Oaklins Norway, og forsterker dermed samarbeidet med sine kolleger verden over. Oaklins har i dag 800 corporate finance-spesialister, fordelt på 60 kontorer i 40 land.

– Som integrert i Oaklins øker vi våre oppdragsgiveres muligheter til å finne og forhandle frem de beste løsningene, uansett hvor det måtte være. Videre vil de nyte godt av at de i økende grad kan få tilgang til bransjeeksperter fra hele verden. Tanken er å kunne tilby en bransjeekspert på hver eneste transaksjon, sier Managing Partner i Oaklins Norway, Nikolai Lunde.

Global rekkevidde

Oaklins mener alvor med sin virksomhet. Organisasjonen er i kontinuerlig utvikling, og jobber målrettet med å tilby sine oppdragsgivere stadig dypere bransjekompetanse over landegrensene.

– Et vellykket salg av en virksomhet forutsetter at man finner den kjøperen som har størst nytte av å kjøpe. Den største verdiskapningen for aksjonærene skjer når kjøper og selger er en god match. Globalisering gjør at dette stadig oftere skjer over landegrensene, og potensialet for verdiutvikling er i mange tilfeller større i internasjonale transaksjoner, sier Nikolai Lunde.

– Alt dette stiller betydelig større krav til rådgiverne i denne bransjen fremover. Det er nettopp derfor vi blir Oaklins Norway, supplerer styreleder Bjørn Campbell Pedersen.

Lokale røtter

Oaklins har ekspertise på alt fra fiskeoppdrett i Chile, trender innen økologiske matvarer, digitaliseringsbølgen og kunstig intelligens i California. Med denne ekspertisen gjorde organisasjonen flere transaksjoner med mellomstore virksomheter enn noen andre i 2018. Og like viktig som den globale rekkevidden, er Oaklins Norway sin lokale forankring.

–  Vi har en sterk norsk identitet, samtidig som vi er en del av en stor, voksende global organisasjon. Det er denne kombinasjonen som gjør oss sterke i dagens marked, konstaterer Campbell Pedersen.

Bransjekompetanse er en viktig nøkkel

Oaklins Norway bistår sine klienter hele veien. Fra de første strategiske vurderingene, til kjøper og selger har gjort opp transaksjonen mellom seg. Selskapet har gjennomført transaksjoner i de aller fleste bransjer, og bisto nylig Byggmakker Handel i forbindelse med deres oppkjøp av Gipling og Skattum Handel. Tidligere har de vært involvert i salg av blant annet Notabene, InfoCare, Kjeller Vindteknikk, Finsbråten, Powertech og konsulenthuset Mesan. Slike prosesser forutsetter inngående bransjekunnskap.

– Vi har forståelse for hva som karakteriserer de ulike bransjene til enhver tid, hva som opptar de forskjellige aktørene og hvordan etterspørsel og lønnsomhet utvikler seg. Det er helt avgjørende for våre oppdragsgivere at vi kjenner bransjene de tilhører. Vi har opparbeidet relasjoner, kompetanse og nettverk gjennom 27 år. Det betyr at vi kan åpne dører som ellers ville vært stengt, sier Lunde.

Om Oaklins

Oaklins Norway er en av Norges ledende uavhengige corporate finance rådgivere innenfor fusjoner, kjøp og salg av virksomheter (M&A). Våre erfarne rådgivere har gjennomført flere enn 250 transaksjoner innen en rekke bransjer. Vi innehar den lokale markedsinnsikten og kunnskapen til å finne de rette strategiske løsningene, slik at våre oppdragsgivere til enhver tid har den beste forhandlingsposisjonen.