Bilindustri

Oaklins kan tilby rådgivere med sterk bransjekompetanse og et globalt relasjonsnettverk innen bilindustrien. Vår kunnskap om aktørene og verdikjeden, våre relasjoner med sentrale beslutningstakere og tilstedeværelse på steder der bilindustrien er mest aktiv, gir våre oppdragsgivere de beste muligher til å bygge eller realisere aksjonærverdier i det internasjonale markedet.

Med Oaklins som rådgiver vil du ha de beste forutsetninger for å få en prosess tilpasset markedsmessige endringer, nyttegjøre deg nye og kreative vinklinger og sikre et best mulig resultat.

27

Dedikerte rådgivere

164

Fullførte transaksjoner

29

Aktive mandater

Siste transaksjoner
Bilindustri

Tombstone image
Tombstone image
Tombstone image
Tombstone image
Tombstone image
Tombstone image
Tombstone image

Bransjekontakter

Nikolai Kristian Lunde

Norway

Managing Partner

Se profil