Gå till Team

Samuli Siljamäki

Partner

Samuli är partner på Oaklins Finland. Han har flera års erfarenhet inom företagsledning i publika och privata teknologibolag, vilket bidragit till djup förståelse för ledarskap, företagsutveckling, M&A-transaktioner, kapitalanskaffningar samt börsintroduktioner. Samulis specialkunskap ligger i teknologi- och fastighetsbranschen, samt B2B och B2C produkter.

Innan Samuli gick med i Oaklins Finland arbetade han som ekonomidirektör i sektorledande Nordiska tillväxtföretagen iLOQ och Siili Solutions, där han hade ledande roll i två börsintroduktioner samt flera företagsförvärv. Samuli har även operativ erfarenhet angående incentivprogram. Han har tidigare erfarenhet av finansiell rådgivning från KPMG. Samuli är ekonomie magister från Vasa Universitets handelshögskola och han har kandidatexamen i informationsteknologi från Vasa yrkeshögskola. Samuli är styrelseordförande för ett fastighetsinvesteringsbolag.

 Samuli Siljamäki
Plats
Helsingfors, Finland

Email
s.siljamaki@fi.oaklins.com

Arbetstelefon
+358 9 6129670

Mobiltelefon
+358 40 7092848

TMT

Devecto Oy has been acquired by Gofore Oyj

Lär dig mer
TMT

Talent Base has been acquired by Loihde Group

Lär dig mer
TMT

LeadDesk Oyj has acquired Loxysoft

Lär dig mer