Våra kontor

Lokala, världen över

Du hittar Oaklins i såväl utvecklade ekonomier som på tillväxtmarknader världen över, där samtliga rådgivare drivs av en stark passion för sina regioner. Genom att kombinera ett globalt perspektiv med lokalkännedom hjälper vi dig att identifiera de mest attraktiva M&A-affärerna, såväl inrikes som gränsöverskridande.

World map marked with Oaklins locations