Nyhetsbrev, Mars 2023

2022 – ett år med hög transaktionsaktivitet trots ekonomisk osäkerhet och geopolitiska konflikter

Genom en långsiktig strategi med ett tydligt fokus entreprenörledda tech-bolag på säljsidan och industriella företagsförvärv på köpsidan fortsätter vi att stärka vår position på marknaden för medelstora transaktioner (”mid-cap M&A”).

Under 2022 lyckades vi, trots utmaningar i omvärlden, ro i hamn ett flertal spännande transaktioner. Majoriteten av dessa var dessutom gränsöverskridande, vilket visar styrkan i den internationella plattform som Oaklins utgör.

I detta Nyhetsbrev har vi tittat närmare på en del av de transaktioner som stack ut under året, bland annat en försäljning av ett bolag med verksamhet i Ukraina mitt under ett brinnande krig.

Utöver denna transaktion har vi även sålt bolag till kinesiska och finska köpare, samtidigt som vi har hjälpt våra svenska klienter med förvärv i Holland och Portugal.

Vi ser fram emot att fortsätta vår resa mot att etablera en uthållig M&A-verksamhet där våra klienter och anställda står i fokus.

Adel koubaa 0
Adel Koubaa Stockholm, Sweden
Managing Partner
View profile

Om Oaklins

Oaklins svenska team är specialiserat på rådgivning i samband med förvärv, avyttringar och fusioner av bolag i mid-market-segmentet, samt därtill relatered strategisk rådgivning. Våra uppdragsgivare är privatägda och publika bolag, private equity-hus och finansiella investerare. Vårt team består utav erfarna medarbetare med erfarenhet från ledande befattningar i, eller konsultation till, stora industriella koncerner och familjeägda bolag, investmentbanker, konsultfirmor och finansiella institutioner. Vi engagerar seniora medarbetare i samtliga processer och åtar oss uppdrag inom flertalet industrisegment i vilka vi, utöver finansiell rådgivning, även bidrar med sektor-specifik expertis, som exempelvis professionella tjänster (business support services), konsumentvaror & retail (consumer & retail), sjukvård (healthcare), traditionell industri (industrial machinery & components), samt teknologi (technology).

Liknande Transaktionsnyheter artiklar