Våra kontor

Lokala, globalt

Du hittar Oaklins i utvecklade länder såväl som som på tillväxtmarknader globalt, där samtliga rådgivare drivs av en stark passion för sina respektive regioner. Genom att kombinera ett globalt perspektiv med lokalkännedom hjälper vi dig att identifiera de mest attraktiva transaktionerna, såväl på din hemmamarknad som internationellt.