Gå till team

Johan Wiström

Associate Partner

Johan är en Senior Associate Partner på Oaklins Sweden. Han har lång erfarenhet av fusioner och förvärv, kapitalanskaffningar, börsnoteringar, finansiell och strategisk rådgivning och omstruktureringar. Transaktioner där han agerat rådgivare inkluderar försäljning av Devellum till Projektengagemang, Diversify till Webstep, Hoist to Accent, Estate Service Management till Sequent Invest, Cobolt till Hubner och Birdstep till Smith Micro.

Innan han gick med i Oaklins Sweden arbetade Johan med corporate finance på Nordea, tidigare Aros, i åtta år. Innan dess var han en av grundarna till CAPM, där han var partner i sex år. Han började sin karriär hos Merchant Group där han var involverad i aktie- och optionshandel, kapitalförvaltning och corporate finance i sex år. Bland andra positioner var han VD för kapitalförvaltningsbolaget och medlem i koncernledningen. Han har en masterexamen i företagsekonomi och ekonomi från Stockholms universitet.

 Johan Wiström
Land
Stockholm, Sverige

E-mail
j.wistrom@se.oaklins.com

Arbetstelefon
+46 8 459 82 40

Mobiltelefon
+46 70 607 92 85

TMT

Birdstep Technology AB has been acquired by Smith Micro Software, Inc.

Lär dig mer
Företagstjänster | Riskkapital | TMT

Cobolt AB has been acquired by Hübner GmbH & Co KG

Lär dig mer
Riskkapital | TMT

Diversify Consulting Group AB has been acquired by Webstep AS

Lär dig mer