Nasze biura

Lokalni na całym świecie

Biura Oaklins znajdziesz w krajach o najsilniejszych gospodarkach, a także na rynkach wschodzących na całym świecie, a każdego z naszych doradców cechuje ogromna pasja dla swojego regionu. Potrafimy połączyć globalne spojrzenie ze znajomością lokalnych problemów i możliwości, aby pomóc Państwu wyszukać najkorzystniejsze transakcje fuzji i przejęć na rynku krajowym i zagranicznym.